skip to Main Content

БИД БОЛ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТЭНХИМ!!!

Онлайн бүртгэл эхэллээ!

Хүрээ МХТДС-ийн шилдэгийн шилдэг “Сэргээгдэх эрчим хүчний” тэнхим.

Яг одоо бүртгүүлнэ үү!

ЧАДВАРЛАГ ИНЖЕНЕР

Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан техник, тоног төхөөрөмжүүдийн найдвартай хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллуулах, угсрах, ашиглах, тэдгээрт туршилт тохируулга, засвар үйлчилгээг хийх инженерийн мэдлэг, чадвар, дадлыг эзэмших боломжтой.

БИДНИЙ ОНЦЛОГ

МЭРГЭЖЛИЙН ЧАДВАРЛАГ ХАМТ ОЛОН

Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлийн мэргэжлийн үндсэн чадварлаг багш нараар багшлах боловсон хүчин бүрдсэн бөгөөд нэмэлтээр Солонгос улсын Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлийн профессоруудаар сэргээгдэх хүчний салбарын мэдлэгийг эзэмших боломжтой.

ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭНИЙ МЭДЛЭГ

Ерөнхий инженерийн үндсэн мэдлэгийг эзэмшихээс гадна  танин мэдэхүй, багаар ажиллах, болон хариуцлага хүлээх чадварыг эзэмшихээс гадна компьютер, гадаад хэлний тухай мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжтой.

МЭРГЭЖЛИЙН САЛБАРУУД

Сэргээгдэх эрчим хүч нь байгаль дээр тасралтгүй нөхөн сэргээгдэж байдаг энерги болох нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч, усны эрчим хүч, биомассын эрчим хүч, далайн татралт, түрэлтийн эрчим хүч, газрын гүний дулааны эрчим хүч зэрэг мэргэжлийн салбаруудад хуваагдана.

ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛГИЙН ТУХАЙ

СУРГУУЛИЙН ВЕБ САЙТЫГ СОНИРХОХ

ҮРГЭЖЛҮҮЛЭХ

Профессоруудын танилцуулга

“Хүрээ” МХТДС-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхимийн эрхлэгч./Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Мастер/

“Хүрээ” МХТДС-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхимийн багш /Сэргээгдэх эрчим хүчний доктор/

“Хүрээ” МХТДС-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний тэнхимийн багш /Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Магистр/

СҮҮЛИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2018-2019он Хавар Спортын наадам

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed euismod ante a mattis tristique. Suspendisse…

2019-2020 СУРГУУЛИЙН НАМРЫН ФЕСТИВАЛЬ

Pellentesque fringilla, nunc eu imperdiet vulputate, risus urna porta est, vitae consectetur urna eros vel…

2018-2019 ЗУНЫ ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛ

Vestibulum lacinia aliquam justo, a elementum sem. Ut blandit maximus erat, et vehicula erat. Fusce…